<به نام آنکه جان را فکرت آموخت> دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زواره
اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اساتید دانشگاه
امتحان میان ترم درس حسابداری میانه(2) آقاي رافضي در تاریخ پنج‌شنبه 29/8/93 برگزار می‌گردد.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم آبان 1393ساعت 10:18  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

کلاسهای استاد محمدرضا شفیعی در تاریخ پنج‌شنبه 29/8/93 برگزار نمی‌گردد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 15:18  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

طراحی معماری از کتاب سیدابوالقاسم سیدصدر (انتشارات سیمای دانش) از صفحات 111 تا 115، 126، 161 تا 164، 172 تا 178، 183 تا 184 و 150 تا 159( تاریخ امتحان 4/9/93) 

  درک و بیان معماری از کتاب عنوان درک و بیان معماری از طریق دست آزاد(سیدمصطفی موسوی 1390) (تاریخ امتحان 11/9/93)

فصل 5، 6، 11، 13، 14 و 17

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 15:15  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

تاریخ تمدن و فرهنگ از ابتدای کتاب تا صفحه 139(تاریخ امتحان 4/9/93)

تاریخ تحلیل صدر اسلام از ابتدای کتاب تا صفحه 149(تاریخ امتحان 28/8/93)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 15:10  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

اطلاعيه آموزش 

امتحان ميانترم آيين زندگي اخلاق كاربردي و انديشه اسلامي 1 استاد جلالي در تاريخ پنجشنبه 22/8/1393 برگزار ميگردد. 

كلاس تفسير موضوعي قرآن در تاريخ 22/8/1393 برگزار نميگردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 11:43  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

امتحان ميانترم انديشه اسلامي 1 22/8/1393 برگزار ميگردد.

امتحان ميانترم تفسير موضوعي قرآن 22/8/1393 برگزار ميگردد.

امتحان ميانترم آيين زندگي 29/8/1393 برگزار ميگردد.

+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 12:5  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

قابل توجه دانشجویان محترم کلاسهای درس (استاد خانم کریمی) در تاریخ 23/7/93 برگزار نمی‌گردد.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم مهر 1393ساعت 10:24  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

کلاسهای استاد صادقی در تاریخ یکشنبه ۹۳/۷/۲۰ برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر 1393ساعت 11:46  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

نام درس

نام استاد

زمان کلاس

پایگاه داده‌ها

صیادی

یکشنبه 45/12-30/10

برنامه‌سازی کامپیوتر(1)

صادقی

شنبه 15/17-15

طراحی الگوریتمها

صیادی

یکشنبه 15/10 -8

ریاضی مهندسی

خانم کریمی

چهارشنبه 30/15-14

محاسبات عددی

خانم کریمی

چهارشنبه 45/12-30/10

برنامه‌سازی رایانه ای

صادقی

جمعه 15/15-13

زبان تخصصی کاردانی، زبان خارجی کارشناسی برق، زبان تخصصی نرم‌افزار

صادقی

جمعه 17-30/15

ذخیره و بازیابی اطلاعات

صادقی

جمعه 45/12-30/10

اصول سرپرستی

صادقی

چهارشنبه 30/10-30/9

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر 1393ساعت 11:47  توسط مجتبی عابدزاده زواره  | 

قابل توجه دانشجویان محترم *کلاس کاربـــرد کامپیوتر در حسابداری(استاد عابدزاده) در تاریخ پنج‌شنبه مورخ 17/7/93 برگزار نمی‌گردد. *کلاس اصـــول حسابداری2 (استاد یزدان‌پناه) در تاریخ پنج‌شنبه 17/7/93 برگزار نمی‌گردد.
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 9:47  توسط مجتبی عابدزاده زواره  |